Monday, October 24, 2011

ಕರೆಂಟಿಲ್ಲದೇ

ಕರೆಂಟಿಲ್ಲದೇ ತಳಮಳಗೊಂಡಿದೆ ಅರಿಯದಂತೆ ಮನವು
ಗೀತೆಯೆನ್ನಲೋ ಭೀತಿಯನ್ನಲೋ ಅಥವಾ ಭಾವ ಸೆಳವೋ||
ಹಾಲುಕ್ಕಿದೆಯಾ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಆರಿದೆಯಾ ದೀಪ
ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಹಚ್ಚುವವರೆಗೆ ತಡೆಯುವೆಯಾ ತಾಪ
ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಲಿನ ಕಲೆಯೊರೆಸುವುದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೋಪ
ಇಷ್ಟು ಗೋಳ ನಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನಿನಗನಿಸದೆ ಪಾಪ
ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮವೆ ,ಉಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಪ||1||

ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಮಿಕ್ಸೀಲಿಡ್ಲಿಗೆ ರುಬ್ಬೋಕೆ
ಕೈಕೊಟ್ಯಲ್ಲೋ,ಹಾಳಾಯ್ತಲ್ಲೊ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ
ಇಡ್ಲೀ ತಿನ್ನೋ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೆ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅದ್ರಲ್ಲರ್ದ ಮುಗ್ಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾರೆ
ತಿನ್ಮೋಕ್ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಅವಮಾನ
ಅಪ್ರೂಪದ ತಿಂಡೀನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷಾನ?||2|

No comments:

Post a Comment