Thursday, July 14, 2011

ಮತ್ತೆ ಬಂದೆಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ?

ಮತ್ತೆ ಬಂದೆಯಾ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ?
ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ನಿನ್ನನಾಹುತ
ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಬಾಂಬನಿಟ್ಟೆಯಾ
ಅನ್ನವಿತ್ತವಗೆ ಮರಣ್ವಿತ್ತೆಯಾ?|1|

ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಹಸುಳೆಗಳ ನರಳಾಟ
ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಗೋಳಾಟ
ಸಾವು ಬದುಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ
ತಮ್ಮವರ ಛಿದ್ರ ದೇಹದ ನೋಟ
ಗಳ ಮತ್ತೆ ತರುವ ನಿನ್ನ ಮಂಗಾಟ|2|

ವೀರ ಯೋಧರೊಡೆ ಕಾದಲು ಆಗದೆ
ಕಳ್ಳದಾರಿಯಲಿ ಕಾವಲು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ದ್ರೋಹಿಗಳೊಡೆ ಸೇರಿ
ಮಾವೋ, ನಕ್ಸಲ್, ಭೂತವಾದಿಗಳು
ಹಲವು ನಾಮದಿ, ನಾನಾ ನೆಪದಿ
ಜನ ಕೊಲ್ಲೋ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೃದಯ
ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರ ಸುಖದಿರಗೊಟ್ಟು
ಇತರರ ಕೊಲ್ಲೋ ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯ

No comments:

Post a Comment