Tuesday, June 14, 2011

ಮೈಲಾರೇಶ್ವರ ನಮೋ ನಮೋ

ಹೊರದ್ವಾರದಲಿ ಷಣ್ಮುಖ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಲಿ ಗಜಮುಖ
ಎದುರು ಕುಳಿತಿಹ ನಂದಿಯಣ್ಣ
ನೋಡಲೆರಡು ಸಾಲದು ಕಣ್ಣು
ನಿನ್ನ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ

ಧಾರವಾಡದ ಮೈಲಾರಗುಡ್ಡ
ದಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಹೆಯಂತೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ತೇರಂತೆ
ಮೈಲಾರೇಶ್ವರನೆ

ಮೈಲಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀ ಆಶ್ರಯವಂತೆ
ಮೈಮೇಲೆ ತೇರ ದಿನ ಬರ್ತೀಯಂತೆ
ಜಗದ ಭವಿಷ್ಯವ ನುಡಿತೀಯಂತೆ
ಹಲ್ಲಲೇ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಡಿತೀಯಂತೆ
ಎದುರಿಟ್ಟ ಮೂರು ಕಲ್ಲೆತ್ತೀಯಂತೆ
ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿಯೆ ನಮೋ ನಮೊ

ಮೈಲಾರಿಗಳ ವಾದ್ಯ ಮಧ್ಯಾನದಾರ್ತಿ
ನವರಾತ್ರಿ ಬನ್ನಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಬರುತಿ
ನಂಬಿ ನಡೆದವರ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆಯುತಿ
ನಮ್ಮೇಲೂ ಇರಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ
ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ನಮೋ ನಮೊ

No comments:

Post a Comment