Tuesday, June 14, 2011

ಕಾಯಮ್ಮ ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ

ಕಾಯಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ವರಿ
ಕನ್ಯಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ
ಹರಿಸಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜರಿ
ಹರಸಮ್ಮ ಜ್ನಾನದ ಸಿರಿ

ಎಡಬದಿಯಲಿ ನವಗ್ರಹ
ಸರ್ವ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಗ್ರಹ
ಬಲಬದಿಯಲಿ ಸೀತಾರಾಮ
ಕಷ್ಟಗಳ ಕಳೆವ ಆ ಹನುಮ

ನಿನ್ನ ಹಿಂದಿಹನು ನಗರೇಶ
ಜತೆಗೆ ನಿಂತಿಹನು ಜನಾರ್ಧನ
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಹಳು, ಗಣಪತಿಯಿಹನು
ಇಹದಿ ಸುಖಗಳ ಕರುಣಿಸುವವರು
ನಮ್ಮನು ಕಾಯಮ್ಮ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಮ್ಮ

No comments:

Post a Comment