Tuesday, June 14, 2011

ದೊಂಬರಾಟದ ಜನಗಳು ನಾವು

ದೊಂಬರಾಟದ ಜನಗಳು ನಾವು
ತರ ತರ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುವೆವು
ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಕುಣಿಯುತಾ
ನೀಡೋ ನೋಟನೆದುರು ನೋಡುವೆವು

ಹತ್ತು ದಾಟದ ಹುಡುಗಿಯರಾದರೆ
ಹಗ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಕುಣಿದಾಟ
ತಂಬಿಗೆಯ ಹೊತ್ತು, ರಿಮ್ಮಲಿ ನಿಂತು
ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದಿನ್ನೊಂದಕೆ ದಾಟಾಟ

ಅರಿಯದಾದೆಯಾ ನಮ್ಮಯ ಮನಸ
ಅರ್ಹರು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮಯ ಕೆಲಸ
ಕಾಣಲಾದೀತೆ ಉಜ್ವಲ ಕನಸ?
ಹೊತ್ತ ತುತ್ತಿಗೀ ನಮ್ಮಯ ಪ್ರಯಾಸ

ದೊಡ್ಡವರಾಗಲು ಡ್ರಮ್ಮ ಹಿಡಿಯುವೆವು
ವಾವೆಂಬುವಂತ ನಾದ ನುಡಿಸುವೆವು
ಕೀಳು ಕೆಲಸವೆಂದಾಡುವಿರೇತಕೆ?
ನಮಗೂ ಮನೆ, ಶಾಲೆಯೆಂಬ ಆಸೆಯಿದೆ
ಶುಭ್ರ ಜೀವನದಿರಾದೆಯಿದೆ

ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವರಿಂದುಳಿಸೆ ಮರ್ಯಾದೆ
ಅಳುವ ಕೂಸುಗಳಿಗಿಕ್ಕಲಾಯಾಸ
ಕೆಲಸ, ಮನೆಯೆಂದು ನಿಮ್ಮದೊಂದಾಟ
ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗೆ ನಮ್ಮೀ ದೊಂಬ್ರಾಟ

No comments:

Post a Comment