Tuesday, June 14, 2011

ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲು

ಹಟ ಮಾಡಿ ತಗಂಡ ಫ್ರೆಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮೊಬೈಲು
ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ಕೇಳ್ದೆ ತೆತ್ತು ದುಬಾರಿ ಬಿಲ್ಲು
ಫೋನ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಡ ಕೆಲ್ಸ ೨ ಕೈಲು
ರಸ್ತೇಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗದೇ ಅವ್ನದೀಗ ಸ್ಟೈಲು
ಕಂಡವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ತಾ.. ಅವಂಗೆಂತಾ ಐಲಾ?

No comments:

Post a Comment