Monday, December 5, 2011

ಮರಳದ್ದು

ಅನ್ಯಾಯ ಕಾಯೋ ಕಳ್ಳ
ಕೆಂಪುದೀಪದ ಹಿಂದೆ
ಇದ್ದರದೇ ಭಾಗ್ಯ
ಹೊಂಚಿದ್ದು ಮರಳದ್ದನ್ನು||

ಸಾಗಿದೆ ಬಸ್ಸು ಚಾಲಕ ನಿದ್ರೆಗೆ
ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿರುವ ಜೀವ ನೆಲದಲ್ಲೇ
ಸೇರಿತು ಮರಳದ್ದನ್ನ |೨|

ಸಿಟ್ಟೋ, ಚಟವೋ , ಆಕೆಯೋ
ಮದಿರೆಯ ಕೈಗೆ ಗಾಡಿ
ಸರಿಯಿದ್ದೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದವ
ಸಾಥಿಯಾದ ಮರಳದ್ದಕ್ಕೆ|೩|

ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ
ಮೋಹ ಅಂಟಿದ್ದು ಮೇಣದಂತೆ
ಗೊತ್ತಾಗದಿರೂ ಬಯ್ಯುತಿದೆ
ಮನ ಮತ್ತೆ ಮರಳದ್ದಕ್ಕೆ|೪|

No comments:

Post a Comment