Wednesday, December 21, 2011

ವೈ ದಿಸ್ ಕೊಲವರಿ -ಎಕ್ಸಾಂ version :-)

yo boys i am singing song
xam song
flop song
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
why this kolaveri kolaveri kolaveri di
ಧ್ವನಿ ಕರೆಕ್ಟ್

ದೂರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸಾಮು ಸಾಮು
ಪೇಪರ್ ಕಲರು white-u
white background night-out nigth-out
night-out color-u black-u

ಯಾಕೆ ಈಗ್ಲೆ ವರಿ ಈಗ್ಲೆ ವರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ

ವೈಟು ಪೇಪರ್ ಮೇಲ್ಕಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ನು
setter heart-u black-u
eyes-u eyes-u meet-u meet-u
my future dark

ಯಾಕೆ ಈಗ್ಲೆ ವರಿ ಈಗ್ಲೆ ವರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿ

ಝೆರಾಕ್ಸು ಕೈಲಿ ಎತ್ತಕೊ
ಮತ್ತೊಂದ್ರಲ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಹುಡುಕು
ಪ ಪ ಪಾಮ್ ಪ ಪ ಪಾಮ್ ಪ ಪ ಪಾ ಪ ಪ ಪಾಮ್
ಸರಿಯಾ ಮಚ್ಚಿ
ಸೂಪರ್ ಮಚಾ ರೆಡಿ
ರೆಡಿ 1 2 3 4

ವಾವ್ ಎಂಥಾ ಚೇಂಜ್ ಮಗಾ
ಓಕೆ ಮಗಾ, ಈಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಂಜ್

ಕೈಲಿ ಲೇಖ್ನಿ
only ಮಿಕ್ಸು..

ಕೈಲಿ ಪೆನ್ನು
ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಕು
ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಫಿಗರು
ಖಾಲಿ ಪೇಪರ್
ಟೈಮಾಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸು ಗೇರು
ಉತ್ರ ಉತ್ರ
ಓ ನನ್ನುತ್ರ
you showed me bouv-u
cow-u cow-u holi cow-u
i want u here now-u
god i m dying now-u
she is happy how-u

this song for exam boys-u
we dont have choice-u

ಯಾಕ್ ಮಗ ಕೊಲವರಿ ಸುಮ್ಕೆ ನೀ ಎಕ್ಸಾಂ ಬರಿ
flop song

No comments:

Post a Comment